org.utgenome.format.illumina
Classes 
QSeqToFASTQ
Seq2Fastq